Cân tính giá Tân Phong Tiếng Việt

Liên hệ

  • Cân kích thước :
  • Chất liệ nhựa
  • Mức cân tối đa : 15/30kg

Mô tả