Quả cân chuẩn 20kg, 10kg, 5kg

Liên hệ

Mô tả

Quả cân M – 20kg OIML Calibration Weights
– Các tính năng của quả cân chuẩn M 20kg
– Quả cân chuẩn M được làm Gang  (chrome iron )  có hốc điều chỉnh
– Sai số cho phép (+/-) mg theo OIML và ĐLVN 47:2009  : 3000mg
– Kích thước quả cân, Quả M 20 kg gang có 2 kích thước sau
1. Quả dạng hình vuông với hốc hiệu chỉnh bên hông kích thước :(195 x 130 x 137) mm
2. Quả dạng hình dài với hốc hiệu chỉnh phía trên kích thước :(230 x 110 x 137) mm
– Chuyên dùng để kiểm tra, so sánh và hiệu chuẩn lại các cân đĩa, cân bàn, cân kỹ thuật
– Đo trực tiếp theo phương pháp phù hợp với OIML  R111
– Kiểm định theo ĐLVN 47: 2009
– Giá bán chưa bao gồm phí hiệu chuẩn tại các trung tâm, chi cục đo lường.
– Qui trình kiểm định hiệu chuẩn quả cân F2, M1  theo ĐLVN 47 2009
Thông số kỹ thuật

Định Danh 20kg
Cấp chính xác M
Vật liệu gang
Số lượng quả cân 1 pcs
Kích thước Quả (195 x 130 x 137) mm
Khối lượng riêng 7.9g / cm3
Hốc hiệu chuẩn có hốc điều chỉnh  (Adjusting cavity)
Từ tính ≤25μT
Phương pháp kiểm định Method of verification  ĐLVN47 : 2009
Sai số cho phép (+/-) mg theo OIML 3000mg